Průzkum k interním lektorům

Cílem průzkumu bylo zmapovat situaci interních lektorů ve společnostech. K průzkumu, šířeném mezi klienty Erudio Patria a na sociálních sítích, se vyjádřilo celkem 25 respondentů, čímž tímto všem děkujeme.

Zde jsou výsledky průzkumu:

Máte ve Vaší společnosti interního lektora nebo tým lektorů?

1
Velmi vysoký výsledek 84% společností s interním lektorem napovídá, že se jedná o aktuální téma na poli vzdělávání.

Jakým způsobem interní lektory vybíráte? (více možných odpovědí)

2
Možnost ostatní skrývala výběr lektorů skrze doporučení nadřízených, přes dlouhodobou spolupráci, díky projektu EU a také, že výběr vyplývá ze specifických profesí (např. technik BOZP)

Jakým způsobem interní lektory vzděláváte? (více možných odpovědí)

3
Téměř 50% odpovědí zmiňuje externí školení, ostatní v rámci interního školení využívají například mentoring, vlastní vzdělávací středisko, 20% oslovených pak speciální školení nevyužívá.

Jak mají Vaši interní lektoři školení smluvně vyřešeno?

4
Interní lektoři školí nejčastěji v rámci pracovní pozice, mají také i možnost v den školení čerpat nepracovní volno, 33 % interních lektorů dostává peníze za školení navíc.

Jak možnost interního vzdělávání komunikujete směrem k zaměstnancům? (více možných odpovědí)

5
Jistě povzbudivá situace je ta, že zaměstnanci se o školení sami zajímají, mezi ostatními odpověďmi se objevila zmínka o proaktivitě samotného lektora.

Jakým způsobem dohlížíte na tým interních lektorů (více možných odpovědí)

6
11 % společností na interní lektory nedohlíží, ostatní zmínili kromě výše uvedeného také supervizi pomocí zpětných vazeb, jak účastníků, tak samotných lektorů.

Jak Vy sama/sám vnímáte fungování interního vzdělávání?

Až 64,1% respondentů vnímá pozitivně fungování interního vzdělávání.

Jak podle Vás zaměstnanci hodnotí interní vzdělávání?

Až 66,8% respondentů hodnotí pozitivně interní vzdělávání.

Jak pohled oslovených, tak i odhad spokojenosti zaměstnanců se pohybuje lehce nad průměrem, což je příležitost k nápadům a změnám, které mapovaly poslední dvě otázky průzkumu.

Co a případně jak byste na současné situaci interního vzdělávání ve Vaší firmě vylepšil/a?

Zde jsou tipy a myšlenky, jak posunout interní vzdělávání k vyšším hodnotám spokojenosti, jak pro společnost, tak pro zaměstnance. Inspirace je zde spousta:

 • Více se věnovat proškolování lektorů
 • Mít jasnou vizi a lektorský standard (vzdělávání + materiály)
 • Mít ucelený koncept práce s lektory – jejich vzdělávání a udržování kvality
 • Zvýšit počet lektorů
 • Přenést více zodpovědnosti za rozvoj na manažery
 • Mít lepší zázemí pro interní školení
 • Umožnit lektorům školit i mimo firmu
 • Zajistit pravidelnou přípravu lektorů na školení
 • Více času na vzdělávání lektorů, lepší příprava materiálů
 • Změnit způsob odměňování lektorů, diferencovaně dle náročnosti přípravy na školení, které realizuje.
 • Pracovat s časem, jak lektora, tak účastníků, protože přednost má výroba
 • Systematicky pracovat s interními lektory – motivace, kontrola apod.
 • Uplatnit leadership
 • Nastavit jednotná a motivační pravidla pro lektory
 • Zjišťovat a vyhodnocovat zpětné vazby jak lektorů na účastníky, tak naopak
 • Systematičtěji pracovat s talenty
 • Zlepšit obsah, rozsah, metodiku, organizaci
 • Vyvolat větší zájem o interní lektory, větší aktivitu ze strany lektorů,
 • Mít více druhů školení

Několik oslovených také uvedlo, že necítí potřebu nic měnit, jsou spokojeni a vše funguje, tak, jak má.

Děkujeme ještě jednou všem respondentům za jejich čas a zamyšlení. Pokud se Vám konkrétní navržená řešení zalíbila a cítíte, že byste s jejich implementací chtěli pomoci, rádi Vám pomůžeme, protože i to je naší misí – pomáhat postavení personalistiky ve společnosti a usnadnit Vám práci.