Všeobecné obchodní podmínky

1. Objednání vzdělávací akce

Přihlášky na vzdělávací akci (seminář, kurz, vzdělávací akademie, koučink, konzultace, přednáška – dále jen vzdělávací akce) pořádané naší společností přijímáme telefonicky, e-mailem nebo elektronicky prostřednictvím závazného registračního formuláře, uvedeného na webových stránkách. Zařazení všech přihlášených provádíme podle pořadí došlých objednávek. V případě, že kapacita vzdělávací akce je již naplněna, budete o této informaci neprodleně informováni.

Vyplněním a odesláním závazné objednávky / přihlášky vyjadřujete souhlas s poskytnutím osobních údajů ke zpracování (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společností Erudio Patria s.r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.

2. Úhrada vzdělávací akce

Cenu za vzdělávací akci můžete uhradit na základě Vámi zvoleného způsobu platby v přihlášce:

  • převodem na účet na základě daňového dokladu
  • hotově v den konání vzdělávací akce (účastník obdrží příjmový pokladní doklad).

Vyplňte prosím správně Vaši fakturační adresu. V rámci bankovního převodu uvádějte pro správnou identifikaci variabilní symbol Vámi zvolené vzdělávací akce, který je vždy uveden na faktuře.

Daňový doklad (fakturu) obdržíte na e-mailovou adresu, uvedenou při registraci. V případě požadavku o zaslání originálu faktury poštou je třeba tento požadavek dopředu nahlásit.

Cena vzdělávací akce zahrnuje lektorné, dopravu, studijní materiály a pomůcky. V případě otevřených seminářů je v ceně zahrnut coffee-break a pronájem školících prostor. Případné další náklady jsou vždy uvedeny na faktuře a předem projednány.

3. Storno podmínky

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem vzdělávací akce. V případě potřeby je možno na akci vyslat náhradníka. Při stornu kratším než 10 dnů nebo neúčasti v den konání uhrazenou částku nevracíme, ale nabízíme náhradní termín, případně výběr jiné vzdělávací akce.

4. Organizační změny

Společnost Erudio Patria s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení vzdělávací akce z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách budete včas informování a zároveň Vám bude nabídnuta možnost účasti na stejné vzdělávací akci v následujících termínech. V případě, že Vám tyto termíny nebudou vyhovovat, obchodní konzultant s Vámi individuálně projedná další postup či případné storno Vaší objednávky.

5. Realizace vzdělávací akce

Prezence účastníků je 15 minut před vlastním zahájením vzdělávací akce.

Pokud není dohodnuto nebo uvedeno jinak, vzdělávací akce se konají v našich výukových prostorech na adrese Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava (budova Impact Hub).

6. Platnost obchodních podmínek

Zde uvedené obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 7. 2015 a platí na dobu neurčitou.