Akreditovaný kurz Lektor/ka dalšího vzdělávání – JARO 2024

Informace

Akreditovaný kurz Termín 03. dubna – 21. června 2024 Cena
45 000,00 Kč
Registrace

CÍL Kurzu:

Účastníci kurzu budou schopni školit a vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání, mimo jiné umět sestavit obsah, časový harmonogram a strukturu kurzu, projektovat vzdělávací program dalšího vzdělávání, prezentovat poznatky s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky, zadávat a hodnotit práce účastníků kurzu, ovládat techniky hodnocení výuky a to vše s ohledem na všechny aspekty dalšího vzdělávání dospělých.

OBSAH Kurzu:

 • Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých
 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

PROČ KURZ U NÁS:

 • Naši metodiku sestavila PhDr. Jana Trdá, která vlastní doktorát z andragogiky a věnovala se mnoho let výzkumu metodiky vzdělávání
 • PhDr. Jana Trdá je autorkou knihy Lektorské finty – která se stala knižním bestsellerem a dnes je povinnou četbou na Vysokých školách v oboru Andragogika
 • PhDr. Jana Trdá, ve svém výzkumu metodologie objevila jejich nedokonalosti, na základě kterých vytvořila nový metodologický přístup KK Model, který starší metody doplňuje o důležité prvky jako je cíl vzdělávání, motivace, změna stavu
 • vzdělávání lektorů se věnujeme již od roku 2012
 • vzdělávací techniky obohacujeme i moderní techniky
 • v ceně kurzu je závěrečná zkouška + kniha lektorské finty
 • maximálně 6 účastníků
 • V rámci kurzu si připravíte vlastní téma školení, na které dostanete zpětnou vazbu

Pokud chcete posílit své lektorské dovednosti a už nechcete mít kurzy jen o informacích ale chce měnit dovednosti účastníků jste srdečně vítáni.

Pro koho je kurz určen:

 • interní lektoři
 • externí lektoři
 • personalisté
 • pro všechny, kteří občas potřebuji „proškolit“ – naučit nové dovednosti své kolegy

KURZ JE OSVOBOZEN OD DPH!

Erudio Patria je pověřeno autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání, která nám umožňuje provádět zkoušku tohoto akreditovaného kurzu. Akreditace číslo: MSMT-3993/2022-4

Délka výuky je 6,5 dne + 1 den závěrečné přezkoušení

A na jaká témata se můžete těšit:

 • 3.4.2024         Metodika výuky I
 • 4.4.2024         Prezentace a zpětná vazba
 • 23.4.2024       Metodika výuky II
 • 24.4.2024       Interaktivita
 • 14.5.2024        Práce s publikem
 • 15.5.2024       Příprava lektorských podkladů
 • 4.6.2024          Konzultace před zkouškami (půldenní)
 • 19.-21.6.2024     Závěrečné zkoušky

Čas seminářů je od 9:00 do 16:30

Místo konání: Moravská Ostrava, Hollarova 1124/14

Těšíme se na Vás!

Registrace

Rezervace v tomto datumu již nejsou povoleny.

V případě zájmu prosím kontaktujte

Hana Slámová

Hana Slámová

Jednatelka
Telefon: + 420 602 233 141