Náš tým

Jsme specializovaná vzdělávací společnost zaměřená  na metodiku  vzdělávání. Připravujeme lektory interní i externí, umíme se postarat o  Váš lektorský  tým. Vše máme založeno na naší vlastní   metodice, která se opírá  o mnoho let výzkumů  a vychází z ověřených a hlavně funkčních prvků.

Alena Danielová

Alena Danielová

Alena Danielová je energickou personalistkou. Pracovala na různých HR pozicích jak ve veřejné správě, tak v komerční sféře. V současné době působí jako HR manager ve velké společnosti zaměřené na výrobu potravinových doplňků. S oblibou se věnuje HR trendům a nyní také lektorování témat z oblasti personalistiky.

Motto: „Na světě je jedna řeč, které rozumí všichni. Je to jazyk nadšení, věcí vykonaných s láskou a chutí, touhou dosáhnout toho, o čem sníme nebo čemu věříme.“ Paulo Coelho
Alena Gebauerová

Alena Gebauerová

Alena v lektorské práci preferuje pestrost a kreativitu. Svůj přístup zaměřuje na vyvolání změn u účastníků. Stále se rozvíjí v oblasti psychologie, koučování a komunikace. Zásadní v této oblasti bylo pro ni absolvování Gestalt přístupu v pracovním a osobním kontextu, NLP v rozsahu Praktik a Master a koučovacího výcviku. Úspěšně také ukončila další výcvik koučování v institutu pro Gestalt koučink – Gestalt essence. Volný čas věnuje cestování, četbě a sebevzdělávání.

Motto: „Netlač řeku, teče sama.“ Fritz Perls
Dagmar Habrnalová

Dagmar Habrnalová

Dáša pracuje přes 10 let u Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje jako zdravotní sestra ve výjezdu. Tato práce ji naplňuje a zároveň stále posouvá dál.  Kromě odborných dovedností  jí nabízí k poznání širokou škálu lidských povah, pocitů a podnětů. Mimo rodinu mezi  její zájmy patří sport, tanec, hudba a knihy . Ráda poznává nové lidi a věří, že v životě nic není náhoda…

Motto: „Nevymlouvej se na okolnosti svého života. Nejsou důležité tyto okolnosti, ale tvoje reakce na ně…“
Hana Czyž

Hana Czyž

Hana vystudovala sociologii, andragogiku a psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracuje jako specialista lidských zdrojů v nadnárodní společnosti, kde má na starost oblast výběrových řízení, vzdělávání, řízení personálních projektů a také lektoruje. Pracovní zkušenosti nasbírala při zahraničních stážích v USA a ve Francii. Součásti její práce se stalo i koučování. Je úžasné být při koučování společníkem lidí při jejich osobním rozvoji, sebepoznání a při dosahování jejich cílů a snů. Narodila se ve znamení Berana, je nadšenec astrologie a neustálého seberozvoje. Její velkou zálibou je cestování, nejlépe na motorce Harley-Davidson, kde si jako spolujezdec může výborně „pročistit hlavu“.

Motto: „Kde je vůle, tam je i cesta.“ G. B. Shaw
Jan Poštulka

Jan Poštulka

Honza se narodil v Ostravě, ke které se patriotsky hlásí. Vzděláním ekonom a lektor vzdělávání dospělých. Přes třináct let se pohybuje v oblasti řízení lidských zdrojů, a v současnosti, jako ředitel, vede státní podnik Horské lázně v Karlově Studánce. Je přesvědčen, že člověk by měl dělat také něco zdánlivě zbytečného, hlavně něco jen tak pro radost, aby úplně nezblbnul z toho, co dělat musí, a proto se mimo jiné, věnuje lektorské činnosti se zaměřením na měkké dovednosti. Jako nadšenému sportovci mu oči učarovala královna Beskyd, Lysá hora.

Motto: „Je lépe se opotřebovat, než zrezivět.“ Denis Diderot
Jana Radvanská

Jana Radvanská

Jana se už skoro 10 let pohybuje v oblasti HR, většinou v zahraničních výrobních firmách. Nyní působí jako Senior HR Business partner  a Global PD HR Manager u výrobce vnějšího osvětlení pro automobilový průmysl. Lektoruje zejména témata v oblasti personalistiky a pracovního práva. Volný čas tráví s oblibou cestováním.

Motto: „Kvalita je dělat věci správně, i když se nikdo nedívá.“ Henry Ford
Jana Trdá

Jana Trdá

Jana se nyní zabývá hlavně nastavováním kvality ve vzdělávání, strategických procesů a inovacemi. Dříve také hodně lektorovala, koučovala či působila jako HR manager. Vystudovala ekonomiku a management a potom také andragogiku, která byla předmětem i jejího doktorandského studia. Její hlavní cílovou skupinou jsou lektoři, HR management a TOP management a hlavním cílem je řešení. Aktivně publikuje, pokud zbude volný čas, věnuje ho literatuře a malování.

Motto: „Nemusíme se měnit, přežít není povinné.“ (W. Edwards Deming)
Janetta Jeřábková

Janetta Jeřábková

Velkou část svého profesního života strávila v mediální sféře, od zprávaře, redaktora po managera. Založila si agenturu, která pořádá kulturní a promo akce, zaměřuje se na firemní marketing, několik let se věnuje lektorování a v současné době je také instruktorkou plavání. Ráda čte, sportuje, a když je hezky, vyjíždí na své motorce. Studovala sociální pedagogiku, andragogiku a pořád se ještě kolem sebe rozhlíží po dalších možnostech.

Motto: „Všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález.“ Albert Einstein
Jarmila Bártková

Jarmila Bártková

Jarka se pohybuje v personalistice už více než 10 let. Většinu své pracovní kariéry strávila v nadnárodních výrobních strojírenských společnostech, ve kterých nasbírala zkušenosti prakticky s veškerými oblastmi řízení lidských zdrojů. Díky komunikaci se všemi kategoriemi zaměstnanců a úrovněmi řízení se dokáže na problém dívat z různých úhlů. Při konzultantské práci získala širší rámcový technický přehled. Vystudovala ekonomickou fakultu a už od studií se specializuje na personalistiku, ale technika a výroba je jí velmi blízká a její oblíbenou cílovou skupinou jsou právě specialisté z výrobních společností. V poslední době se rozhodla zaměřit také na profesní rozvoj v oblasti lektorování a facilitace, která ji už dlouho lákala. Říká o sobě, že je činorodá, veselá, strukturovaná, praktická a současně kreativní, ale prakticky kreativní. Když si vyšetří volnou chvilku, ráda ji stráví výrobou užitečných věcí pomocí kreativních technik.

Motto: „Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“ (Jan Werich)
Lenka Petrušková

Lenka Petrušková

Lenka je zapálenou personalistkou se specializací na andragogiku, firemní vzdělávání a talent management. V současné době pečuje o malou dcerku a „volné“ chvíle tráví přípravou a lektorováním kurzů se zaměřením na motivaci, sebeřízení, proskrastinaci a další. Své zkušenosti z pozice manažerky vzdělávání pro velkou IT společnost se snaží zúročit při seminářích, které vede. Mezi své koníčky řadí čtení všemožné literatury a koučování, ve kterém získala certifikaci.

Motto: „Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta, jak dosáhnout nesmrtelnosti.“ Dalajláma
Lucie Nováková

Lucie Nováková

Lucie se již přes 10 let pohybuje v oblasti lidských zdrojů, poslední 4 roky ve vedoucí pozici. V průběhu uplynulých let se věnovala všem spektrům práce s lidmi, se zvláštním zaměřením na adaptaci nových zaměstnanců, vzdělávání, kariérové plánování a vybudování silného týmu interních lektorů.  Při této práci využívá své zkušenosti z lektorování a koučování.  Nejen v rámci své pracovní pozice se ráda setkává s lidmi, kteří jí mohou otevřít nové obzory – od přírody je zvídavá :). Ve volném čase se věnuje turistice, ráda si zajde do divadla nebo na koncert.

Motto: „Nedovol, aby hluk ostatních názorů překřičel tvůj vlastní vnitřní hlas.“ Steve Jobs
Matej Pella

Matej Pella

Matej je absolventem Katedry studií lidského pohybu a již několik let instruktorem sebeobrany a učitelem tělocviku. Mimo další vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, ekologie, filozofie, seberozvoje a praktikování bojových umění se věnuje vedení svých klientů ve sféře fitness a silové přípravy. Nejraději tráví čas v přírodě se svým uštěkaným psem, bez moderních technologií způsobujících demenci, případně ve společnosti pozitivních a zajímavých lidí.

Motto: „Silné lidi je těžší zabít než slabé, a vůbec, jsou obecně užitečnější.“ Mark Rippetoe
Michaela Klimková

Michaela Klimková

Michaela vystudovala obor Management na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Během studia na vysoké škole pracovala v neziskové studentské organizaci  AIESEC. V této organizaci si během krátké doby mohla vyzkoušet řadu různých činností (obchod, marketing, talent management, prezentování apod.) V té době si uvědomila, že vzdělávání dospělých a rozvoj lidského potenciálu je směr, kterým se chce vydat. Proto pak působila rok ve vzdělávací společnosti TRENINK VILIM, kde byla „pravou rukou“ ředitele a lektorů. Po ukončení VŠ nastoupila do eD´systém na pozici HR specialista vzdělávání, kde byla zodpovědná za  tvorbu vzdělávacích plánů a jejich plnění, rovněž se podílela na koordinaci samotných vzdělávacích aktivit, jimiž často byla součástí.  Následně působila v IT společnosti Elinkx na pozici HR specialisty, kde měla na starosti jak část vzdělávání zaměstnanců, tak i recruitment, hodnocení zaměstnanců apod.

V současnosti působí ve společnosti TenaOil jako obchodní reprezentant, ve volném čase jako lektor pro společnost Erudio Patria.

Michaela miluje přírodu, sport a výzvy. Její prioritou je rodina a osobní rozvoj.

Motto: „Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe.“ (John Lennon)
Michal Holoušek

Michal Holoušek

Pracoval jako serverový obchodník pro platformy IBM a Microsoft, nyní působí jako projektový manažer ve velké nadnárodní IT firmě poskytující IT outsourcing. Hlavní náplní jeho práce je vedení implementačních projektů dle standardů, v současnosti pracuje na projektu Modelování interních procesů a zavádění v praxi. Ve volném čase studuje, provozuje sport v jakékoliv podobě a vaří. Mezi velké úspěchy řadí účast na půlmaratonu a současnou pracovní pozici.

Motto: „Problémy jsou od toho, aby se řešily.“
Monika Buroňová

Monika Buroňová

Monika má více než 15 let zkušeností v oblasti vedení lidí a řízení výkonu. Vedla manažery týmů zabývajících se prodejem a servisem po telefonu, komunikací na sociálních sítích, vymáháním pohledávek a detekcí podvodů. Ve všech svých profesích vždy především komunikovala s lidmi, práce s lidmi ji vážně baví, a proto absolvovala také akreditovaný koučovací výcvik a je mentorkou. Byla také Ombudsmanem pro zaměstnance, důvěra je pro ni v mezilidských vztazích zásadní. V současnosti je Monika na druhé rodičovské „dovolené“ a věnuje se koučování, mentoringu a lektorování. Jezdí na snowboardu, má ráda procházky a nejvíce si odpočine u čtení. Neustále se profesně vzdělává a velmi intenzivně se věnuje i osobnímu rozvoji.

Motto: „S přítelem schopným kritiky po boku můžeš jít rychleji vpřed.“ (Johann Wolfgang von Goethe)
Pavla Uhrová

Pavla Uhrová

Pavla se již přes 20 let pohybuje v oblasti veřejné správy, posledních 10 let ve vedoucích pozicích, kde je její hlavní náplní práce řízení lidských zdrojů. V průběhu zaměstnání absolvovala na vysokých školách obory Veřejná správa a Andragogika. Za nezbytnou součást své každodenní práce s lidmi považuje psychologii, ve které se průběžně vzdělává. Při lektorování uplatňuje nejen svou manažerskou praxi, ale také lidskou přirozenost a pozitivní myšlení. Ráda se setkává a spolupracuje s aktivně a sportovně založenými lidmi, nevyhýbá se ani adrenalinovým sportům jako jsou vysokohorská turistika, feraty.

Motto: „Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.“ Tomáš Baťa
Taťána Bujnochová

Taťána Bujnochová

Táňa se několik let pohybovala na volné noze na trhu vzdělávání dospělých. Časem se vyhranila na témata spojená s vedením lidí a projektovým řízením, do kterého ráda fušovala. Protože při projektovém řízení považuje za nejdůležitější právě lidi, studovala proto i směry psychologické, třeba Gestalt a Neurolingvistické programování, které jí pomohly pochopit, zpracovat a reagovat na situace v sociálním prostředí. Jinak je studovaný ekonom, což ji trochu usadilo na pevnou zem, ohraničenou a strukturovanou. Při projektovém řízení ráda využívá spojení agilních a tradičních přístupů. Vnímá, že každý přístup má svůj smyl a není třeba nic zavrhovat, ani zbytečně oba přístupy vůči sobě vymezovat. Miluje facilitaci, její sílu, proměnlivost a užitečné závěry. Jako formu vzdělávání či rozvoje má nejméně ráda poradenství a nevyžádané rady, ty nemá ráda vůbec. Sílu vidí v koučingu. A protože na sobě ráda pracuje, prošla samozřejmě i koučovacím výcvikem.

Nyní je čerstvý „kofolák“, věří, že své zkušenosti a pozitivní přístup využije pro Kofolu a na oplátku dostane obrovskou nálož nového…

Motto: „To, co je za námi, a to, co je před námi, jsou drobnosti ve srovnání s tím, co je v nás.“ Oliver Wendel Holmes
Veronika Kosová

Veronika Kosová

Donedávna byla dosti vytíženou ekonomickou ředitelkou. Nyní tráví příjemné chvíle na mateřské dovolené a studiem pedagogiky. Protože ji lektorská profese vždy přitahovala, rozhodla se, chopit se příležitosti a předat své dosavadní zkušenosti prostřednictvím seminářů zaměřených na ekonomiku a účetnictví. Témata vymýšlí na procházkách s kočárkem a pak sepisuje po nocích.

Motto: „Odvaž se používat vlastní rozum.“ Immanuel Kant
Vláďa Nekuda

Vláďa Nekuda

Vláďa vystudoval obor Tepelné a jaderné stroje a zařízení na Fakulta strojní a elektrotechnická VŠB-TU Ostrava. Od roku 1988 pracoval v energetice, v dnešní společnosti Veolia Energie ČR, a.s., kde měl na starosti řízení technické kontroly, kontraktaci dodávek v údržbě a investiční výstavbě, reinženýring činností oblastech investic, komplexní zajišťování nákupních činnosti. Od roku 2001 pracoval ve strojírenské společnosti ARMATURY Group a.s., kde se po seznámení s výrobou na pozici projektového manažera výroby stal obchodním ředitelem a následně generálním ředitelem. Získal zkušenosti nejen s řízením firmy s obratem nad dvě miliardy českých korun, ale také s intenzivní komunikací na úrovni akcinářů. V současné době působí jako nezávislý strategický konzultant.

V poslední době se zaměřil také na profesní rozvoj v oblasti lektorování a facilitace.

Má rád sport, kde je potřeba „makat“, proto si oblíbil jízdu na horském kole a badminton. Rád ujíždí na sladkém, např. čokoláda nebo borůvkové knedlíky. Zajímá se o technické novinky.

 

Motto: „Čas je to nejcennější, co v našem životě máme.“ (osobní motto)