Kurz Lektor/ka dalšího vzdělávání – PODZIM 2023

Informace

Akreditovaný kurz Termín 20. září – 30. listopadu 2023 Cena
45 000,00 Kč
Registrace

CÍL Kurzu:

Účastníci kurzu budou schopni školit a vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání, mimo jiné umět sestavit obsah, časový harmonogram a strukturu kurzu, projektovat vzdělávací program dalšího vzdělávání, prezentovat poznatky s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky, zadávat a hodnotit práce účastníků kurzu, ovládat techniky hodnocení výuky a to vše s ohledem na všechny aspekty dalšího vzdělávání dospělých.

OBSAH Kurzu:

 • Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých
 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

PROČ KURZ U NÁS:

 • Naši metodiku sestavila PhDr. Jana Trdá, která vlastní doktorát z andragogiky a věnovala se mnoho let výzkumu metodiky vzdělávání
 • PhDr. Jana Trdá je autorkou knihy Lektorské finty – která se stala knižním bestsellerem a dnes je povinnou četbou na Vysokých školách v oboru Andragogika
 • PhDr. Jana Trdá, ve svém výzkumu metodologie objevila jejich nedokonalosti, na základě kterých vytvořila nový metodologický přístup KK Model, který starší metody doplňuje o důležité prvky jako je cíl vzdělávání, motivace, změna stavu
 • vzdělávání lektorů se věnujeme již od roku 2012
 • vzdělávací techniky obohacujeme i moderní techniky
 • v ceně kurzu je závěrečná zkouška + kniha lektorské finty
 • maximálně 6 účastníků
 • V rámci kurzu si připravíte vlastní téma školení, na které dostanete zpětnou vazbu

Pokud chcete posílit své lektorské dovednosti a už nechcete mít kurzy jen o informacích ale chce měnit dovednosti účastníků jste srdečně vítáni.

Pro koho je kurz určen:

 • interní lektoři
 • externí lektoři
 • personalisté
 • pro všechny, kteří občas potřebuji „proškolit“ – naučit nové dovednosti/informace své kolegy

KURZ JE OSVOBOZEN OD DPH!

Erudio Patria je pověřeno autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání, která nám umožňuje provádět zkoušku tohoto akreditovaného kurzu. Akreditace číslo: MSMT-3993/2022-4

Délka výuky je 6,5 dne + 1 den závěrečné přezkoušení

A na jaká témata se můžete těšit:

 • 20.9..         Metodika výuky I
 • 21.9.         Prezentace a zpětná vazba
 • 18.10.          Metodika výuky II
 • 19.10.         Interaktivita
 • 7.11.            Práce s publikem
 • 8.11.            Příprava lektorských podkladů
 • 22.11.          Konzultace před zkouškami (půldenní)
 • 29.-30.11.   Závěrečné zkoušky

Čas seminářů je od 9:00 do 16:30

Místo konání: Ostrava

Těšíme se na Vás!

Registrace

Rezervace v tomto datumu již nejsou povoleny.

V případě zájmu prosím kontaktujte

Hana Slámová

Hana Slámová

Jednatelka
Telefon: + 420 602 233 141