Workshopy

Ideální nástroj pro řešení potřeb či problémů s maximálním využitím potenciálu vašich zaměstnanců. Facilitátor workshop pouze odborně řídí, nezasahuje účastníkům do tvorby jejich výstupů.

Jaké workshopy facilitujeme

Strategické workshopy

Pro nastavení a zhodnocení strategických procesů ve firmě

Analytické workshopy

Zjišťování potřeb, specifikace problému, hledání řešení

Řešitelské workshopy

Konkrétní procesy, postupy a akční kroky na vydefinovanou problematiku

Aplikační workshopy

Přesné zhodnocení posunu v dané oblasti, zmapování aktuální situace, nastavení dalších kroků vzdělávacích aktivit (ideálně 3 měsíce po realizaci), např. po semináři prezentační dovednosti, atd.

Jak vedeme workshopy

Lektor není mentor

Aktivita účastníků je naší prioritou. Workshop je zejména o tom, aby hodnocení, rozhodování, plány apod. vznikaly z hlav zúčastněných. Facilitátor pouze pomocí vhodných technik a schopností vede účastníky tak, aby vytvořili co nejkvalitnější a efektivní výstup.

SMART výstupy

Naše workshopy mají dopad i po opuštění školící místnosti. Zajišťujeme to přesnými akčními kroky, kde je jasně stanoveno, kdo, co a kdy udělá a co pro to bude potřebovat. Snadno se tak dá kdykoliv zmapovat posun a naplnění stanovených cílů či plánů.

V jednoduchosti je krása

Pro facilitaci využíváme intuitivní a snadno pochopitelné techniky. Dají se rychle vysvětlit a jsou velmi efektivní. Jsou graficky zpracovány a přetištěny a každá z nich má jasně daný výstup.

Zkušený tým facilitátorů

Vést workshop není jednoduché. Proto každý náš facilitátor musí absolvovat interní školení, jak správně při facilitaci postupovat. Tímto garantujeme kvalitu a odbornost našeho týmu.

V případě zájmu prosím kontaktujte

Pavla Uhrová

Pavla Uhrová

Spolumajitelka
Telefon: +420 602 850 581