Odborné diskuze

Pořádáme tématická setkávání, kulaté stoly nebo konference. Přidejte se a vzdělávejte se navzájem.

Kulaté stoly pro personalisty

Oblíbená setkání personalistů probíhají jednou měsíčně v hostitelské společnosti na dopředu stanovené téma. Součástí je výměna zkušeností a vzájemná inspirace na facilitovaném workshopu, exkurze v hostitelské společnosti.

Konference

6. června 2017 pro vás připravujeme konferenci HRin, vzdělávání jako nositel změny. Vzdělávání má napomáhat naplňovat firemní strategii a ne jen odčerpávat peníze. Jak na to? Přijďte se aktivně zúčastnit konference, kde zazní nejen přednášky, ale také proběhne spousta workshopů.

Více informací včetně registrace naleznete na www.hrin.cz

V případě zájmu prosím kontaktujte

Zuzana Sivoňová

Zuzana Sivoňová

Koordinátorka
Telefon: +420 777 616 074