Odborné diskuze

Pořádáme tématická setkávání, kulaté stoly nebo konference. Přidejte se a vzdělávejte se navzájem.

Kulaté stoly pro personalisty

Oblíbená setkání personalistů probíhají jednou měsíčně v hostitelské společnosti na dopředu stanovené téma. Součástí je výměna zkušeností a vzájemná inspirace na facilitovaném workshopu, exkurze v hostitelské společnosti.

V případě zájmu prosím kontaktujte

Pavla Uhrová

Pavla Uhrová

Spolumajitelka
Telefon: +420 602 850 581