Výzkum národních i mezinárodních projektových týmů

Vnímáme, že je prostě trendy být projektovým manažerem. Zamysleli jste se, jak vlastně funguje takový projektový manažer? Co ho trápí, čemu se věnuje, s čím vším se musí umět (nejen) při své práci vyspořádát? A co když pracuje v mezinárodním projektovém týmu?

Na žádost klientů jsme výzkum rozšířili i na projektové týmy, které nejsou v mezinárodním složení. Prozatím máme ještě kapacity, jsme Vám k dispozici.

Jana Trdá
jana.trda@erudiopatria.cz
777 612 879

Základní parametry výzkumu:

Počet zapojených společností 10
Počet členů projektového týmu každé zapojené společnosti 8 – 12
Minimální počet členů projektového týmu z jednoho státu (v rámci jedné společnosti) 4
Termín provádění analýz podzim 2016
Představení výsledků zima 2016

Výzkum není zaměřen na obsah projektů, pouze fungování projektového týmu.

Průběh

 • Dotazníkové šetření členů projektových týmů, včetně manažerů
 • V rámci jedné společnosti
  • Společný mezinárodní analytický workshop celého týmu, včetně projektového manažera
  • Společný národní workshop jednotlivých národních částí projektového týmu, bez projektového manažera
  • Krátké individuální rozhovory s jednotlivými členy projektového týmu
 • Společně pro všechny společnosti
  • Půldenní workshop manažerů projektových týmů všech společností

Výstupy

 • Zhodnocení vlastního projektového týmu v analyzovaných oblastech, včetně výsledků dotazníků
 • Srovnání s ostatními projektovými týmy jiných společností

Podmínka pro zařazení do výzkumu

 • Dodržení nastavených pravidel v počtu členů zkoumaného týmu
 • Umožnění setkání projektového týmu na workshopech
 • Umožnění individuálních rozhovorů
 • Souhlas se zpracováním výsledných informací a srovnání s ostatními společnostmi

V případě dodržení podmínek je provedení analýz, včetně výstupů, pro zapojenou společnost zdarma.

Pokud se chce společnost zapojit, ale nesouhlasí se srovnáním dat s ostatními společnostmi, jsme schopni dodat analýzu jako komerční službu v hodnotě 40 000 Kč + DPH. Kontaktujte nás!