Výstupy z konference HRin

6. června 2017 se v ostravském Gongu konala konference HRin, vzdělávání jako nositel změny.

Děkujeme všem účastníkům, sponzorům, dodavatelům a organizátorům za aktivní zapojení.

Výstupy z konference jsou k dispozici na www.hrin.cz