Úprava Kirkpatrickova modelu

V rámci výzkumu a vývoje jsme se věnovali úpravě Kirkpatrickova modelu, odůvodnění jednotlivých změn a návaznosti na moderní poznatky z oblasti psychologie, sociologie a andragogiky. Součástí je také slovníček andragogických pojmů v lektorování a personalistice, přiřazení metod a technik k jednotlivým částem modelu. Shrnutí bude vydáno v publikaci Andragogika pro lektory.

KirkPatrkuv_model