Hodnocení jako motivační nástroj zaměstnanců

„Hodnocení funguje pouze tehdy, pokud zapojíte do procesu všechny zaměstnance,“ říká Tereza Pawerová, Key Account Manager v Erudio Patria. Je to jedna z nejzásadnějších myšlenek, kterou si Tereza odnesla z diskuze, která proběhla u kulatého stolu (20. říjen 2018), tentokrát na téma Hodnocení jako motivační nástroj zaměstnanců. Za společnost Erudio Patria by jsme chtěli ještě jednou touto cestou poděkovat zástupcům společnosti Hyundai Dymos Czech s.r.o., kteří nás hostili a sdíleli s námi svou strastiplnou cestu završenou pozitivními výsledky.

Zde je pár typů a postřehů, které Tereza vnímá nejsilněji ze společného setkání.