Co dělají personalisté s nabídkami a pozvánkami od vzdělávací společnosti?

Záplava nabídek a pozvánek (nejen) od vzdělávacích společností na váš email. Denně. Reagujete na ně, ignorujete, nebo máte funkční „spamové filtry“? Realizovali jsme průzkum mezi personalisty a dotazovali jsme se jak reagují, když do emailu obdrží pozvánku nebo nabídku od vzdělávací společnosti a jak by měla vypadat nabídka, která personalisty zaujme.

Jak reagujete na nabídky a pozvánky vzdělávacích společností?

personaliste a nabidky

Nadpoloviční většina z celkem 18 respondentů uvedla, že se zabývá pouze nabídkami, které je zaujmou. Pouze jediný respondent čte pečlivě všechny.

Jaká pozvánka/nabídka Vás zaujme natolik, aby jste se ji zabývali?

„Musím znát člověka, který ji pošle nebo to musí být opravdu bomba téma. Musí být velmi stručná a výstižná – co mi to přinese.“

„Nabídek je velká spousta – fungujeme na bázi poptávek na konkrétní akce.“

„Krátká, jasná, stručná, nejdůležitější je téma a nejlépe osobní zkušenost se vzdělávací společností nebo obecné povědomí o ní, či reference.“

„Téma, které mě zajímá nebo osvědčený lektor. Důležitá je cena.“

„Na toto se nedá asi konkrétně odpovědět. Je to otázka současné potřeby co potřebuji, možná i zaujetí daným tématem, uvědomění si slabiny atd.“

„Téměř žádná.“

„…A na to, aby mě zaujali se musí trefit do vzdělávacího plánu, nebo mít excelentní doporučení některých mých kolegů.“

„Zajímavý předmět.“

„Stručná.“

„Pokud je téma nové, aktuální.“

„Kde cítím přínos.“

„Musím to potřebovat.“

„Nečtu je“

„Čtu a reaguji jenom pokud nutně potřebuji. Důležitá je zajímavá nabídka (netradiční téma, které mě osloví), od firem, s kterými již spolupracujeme a jsme spokojeni (pokud nepřehlcují).“

„Doporučení a dobrá zkušenost kolegů.“

„Nemám ráda nabídky, kdy poznám, že jsem byla zahrnuta do hromadné pošty. A co mě zaujme? Dívám se na obsah.“

„Je-li z mého oboru nebo jde o nějakou novinku, která je zajímavá, něco trendy, co na trhu chybí.“

„Pozvánka s jasně definovanou strukturou a obsahem. Potřebuji jasné informace: co mi nabízí, jaká je časová dotace, místo a čas konání. V dnešní rychlé době je potřeba čas plánovat a efektivně využívat. Takže pokud z pozvánky zjistím jen to, že dojde k setkání personalistů, ale nedozvím se diskutované téma, ani časovou dotaci (chápu, že nelze setkání plánovat na minuty, ale +- půl hodiny ano), tak už na pozvánku dále nereaguji a zůstane ztracena v hromadě mailů. Druhým extrémem jsou pozvánky na 3 strany, které vám sice řeknou úplně všechno, ale upřímně, kdo to má číst? Důležité je podle mě jasně, stručně, výstižně. Pokud mě zaujme diskutované téma a mám i čas v kalendáři, tak si o další potřebné informace přece můžu napsat.“