Co dělají personalisté s nabídkami a pozvánkami od vzdělávací společnosti?

Záplava nabídek a pozvánek (nejen) od vzdělávacích společností na váš email. Denně. Reagujete na ně, ignorujete, nebo máte funkční „spamové filtry“? Realizovali jsme průzkum mezi personalisty a dotazovali jsme se jak reagují, když do emailu obdrží pozvánku nebo nabídku od vzdělávací společnosti a jak by měla vypadat nabídka, která personalisty zaujme.
Číst dál

Úprava Kirkpatrickova modelu

V rámci výzkumu a vývoje jsme se věnovali úpravě Kirkpatrickova modelu, odůvodnění jednotlivých změn a návaznosti na moderní poznatky z oblasti psychologie, sociologie a andragogiky. Součástí je také slovníček andragogických pojmů v lektorování a personalistice, přiřazení metod a technik k jednotlivým částem modelu. Shrnutí bude vydáno v publikaci Andragogika pro lektory.

Číst dál

Sborník z konference

25. března 2015 se konala na Univerzitě Jana Komenského v Praze mezinárodní andragogická doktorandská konference na téma „JE ANDRAGOGIKA OPRAVDU VĚDA? aneb Jak mohu přispět k ukotvení andragogiky?„, jejímž spolupořadatelem bylo i Erudio Patria. Číst dál

Čtyři pozice vnímání

Tento článek byl publikován na webových stránkách Koučink Portálu

Setkáváte se s klienty, kteří řeší potíže v komunikaci? Snaží se prosadit svůj názor, ale je pro ně obtížné vcítit se do druhého? Zamýšlejí se spíše nad komunikaci druhých než nad svojí? Nebo během komunikace vnímají spíše potřeby druhých než svoje? Tak právě pro tyto situace je vhodné zvolit techniku Pozice vnímání z Neurolingvistického programování. Číst dál

Shrnutí záznamu z kvalitativního výzkumu druhu Coach vulgaris (Kouč obecný)

Tento článek byl publikován 18. února 2015 na webových stránkách HR Kavárny

Stalo se vám někdy, že jste si povzdechli nad tím, jak se lidé vydávají za něco jiného, než jsou? Když opominu osobní život (kdo by se nesnažil občas vylepšit), v profesní oblasti nám to může způsobit více problémů než jen naštvanost, že jsme naletěli. Číst dál

Odbory. Mít, či nemít? Rozhovor se Zdeňkem Horníčkem, personálním ředitelem RPG byty

Tento článek byl publikován 4. března 2015 na webových stránkách HR Kavárny

S odbory nemám zkušenost, ale jako většina manažerů jsem inklinovala k názoru, že je to velká komplikace a že „spořádaná“ společnost je nepotřebuje. Potom jsem si na tohle téma povídala s panem Horníčkem, který mi poněkud změnil úhel pohledu. Číst dál